Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Firma SOTRALENTZ HABITAT przez przeszło 30 lat, przebadała i stworzyła liczne gamy urządzeń do oczyszczania ścieków. W swojej ofercie posiada oczyszczalnie odpowiednie do każdych warunków gruntowo-wodnych. Wszystkie oczyszczalnie produkowane są zgodnie z ISO 9001:2008

Klasyczna oczyszczalnia przydomowa składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem i drenażu rozsączającego. Osadniki Epurbloc®, stosowane w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.

 • Produkcja w PEHD (polietylen wysokiej gęstości) metodą wytłaczania z rozdmuchem
 • Jakość i Innowacja zgodnie z ISO 9001:2008
 • Pomoc w doborze, profesjonalny serwis fabryczny
 • Działanie w oparciu o strategię Trwałego Rozwoju : stosowanie surowców podlegających recyklingowi, ochrona zasobów wody, ochrona środowiska

Zalety oczyszczalni SL-BIO

 • Hybrydowa technologia oczyszczania ścieków – wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, stabilność oczyszczania, system odporny na przerwy w dopływie ścieków i chwilowe braki energii elektrycznej
 • Wysokoa skuteczność oczyszczania potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy EN PN 12566-3. testy przeprowadzane w warunkach naturalnych – gwarancja uzyskania dobrych efektów oczyszczania w warunkach ujemnych temperatur otoczenia
 • Sekwencyjne dozowanie ścieków – płynna praca oczyszczalni, brak zaburzenia procesów biologicznych, stabilny efekt oczyszczania
 • Własna retencja buforowa – amortyzacja przeciążenia pracy urządzenia ( np.przyjęcia), zachowana równonomierna praca oczyszczalni
 • Mała powierzchnia wykopu – oczyszczalnie BIO UNO są idealnym rozwiązaniem dla bardzo małych działek
 • Przyjazna i łatwa w obsłudze automatyka- funkcja urlopowa, automatyczne przejście instalacji w stan pracy
 • Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez internet – zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia
 • Oczyszczalnia współpracuje z instalacją z inteligentnego budynku – możliwość włączenie oczyszczalni w instalację zarządzającą elektronicznymi systemami budynku
 • Elektroniczny system zarządzania serwiszem urządzenia – bezpłatna usługa powiadamiania o akcjach serwisowych
 • 10 -letnia gwarancja – zapewniająca bezpieczeństwi i komfort użytkowania.

W ofercie dostępne są również:

 • urządzenia pomocnicze: filtry doczyszczające, separatory tłuszczu etc.
 • akcesoria: studzienki, nadbudowy etc.

nr kom 609 455 845.

Dofinansowania

Posiadając projekt przydomowej oczyszczalni, możecie Państwo starać się o dofinansowanie jej budowy. Takie dofinansowanie przydomowej oczyszczalni może wynosić aż do 90% kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków objętych dotacją. Oczywiście dla każdego programu dofinansowania, koszty kwalifikowane są inne i o tym należy pamiętać.

Łączny budżet programu, którego realizację zaplanowano do końca 2015 roku wynosi 300 mln zł, przy czym 150 mln zł zostanie przeznaczonych na podłączenia, a 150 mln zł na oczyszczalnie ścieków. NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania podzielona została w równym stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną – dotację jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania.

Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego w kolejnych latach limitu środków.

Pomagamy w wypełnianiu wniosków. Więcej informacji u Pani Anny Jazłowieckiej nr. tel. 609 455 845.