Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza
kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest „CIEPŁY
DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignacego Daszyńskiego 6, 74-300,
Myślibórz, NIP 5970005420, (dalej jako Administrator).
Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit.
a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem
cieply_dom@poczta.onet.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:
1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub
usług Administratora;
2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;
4. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub
usług Administratora.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym
również w następujących celach:

1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem
oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora
tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego
dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków
prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z
oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.
Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego)
mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w
RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika
znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia
określonych celów, tj.:
przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Ignacego Daszyńskiego 6 74-300 Myślibórz, cieply_dom@poczta.onet.pl.
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.